Kezdőlap   |  Elérhetőség   |   Akció   |   Honlap térkép   |  Árlista   |   Megrendelés   |   Kosár tartalma  
Professzionális takarítógépek forgalmazása, szervize
  A lap tetejére » Katalógus » ÁSZF Személyes beállítások  
cleanshop Termékek cleanshop
cleanshop
cleanshop
cleanshop Gyorskeresés cleanshop
cleanshop
Ide kell beírni a keresett cikk nevét.
 Összetett keresés
cleanshop
cleanshop Gyártók cleanshop
cleanshop
cleanshop
cleanshop Egyedi berendezések cleanshop
cleanshop
cleanshop
cleanshop Információk cleanshop
cleanshop
Vásárlási információk
Az adatkezelésről

Elérhetőség
Információkérés

Garancia
Szerviz
Online szerviz
Szállítási feltételek

Árlista

Nilfisk-Advance info
CleanShop info

PDF árlista, katalógus

Videók

Honlap térkép
cleanshop
ÁSZF - Általános Szállítási Feltételek <FONT SIZE="5" COLOR="#0067FF">ÁSZF - Általános Szállítási Feltételek </FONT>
cleanshop


1. Jogi kötelezettség

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek
- a továbbiakban ÁSZF - a CleanShop mindazon ajánlataira
és értékesítési ügyleteire vonatkozik, amelyben
Vevő részére értékesítést végez, illetve vele szemben
kötelezettséget vállal és a Felek között létrejött (keret)
szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg.
Amennyiben Vevő az ÁSZF-fel szemben írásbeli kifogással nem él,
úgy azt elfogadottnak tekinti, saját vásárlási feltételeiről lemond és
az értékesítési ügylet, jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

2. Adás-Vétel

Az adásvételi szerződés CleanShop és Vevő között akkor jön létre,
ha Vevő CleanShop ajánlatát részben vagy egészben elfogadta, illetve
CleanShop Vevő megrendelését részben vagy egészben visszaigazolta, vagy
a szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy Vevő az értékesítés tárgyát átvette.
Nettó 50.000 Forint értékhatár fölött CleanShop ragaszkodik Vevő által cégszerűen aláírt
írásbeli megrendeléshez, illetve szerződéshez.

3. Árak

CleanShop ajánlataiban és rendelés visszaigazolásaiban közölt
árak minden esetben bruttó, azaz ÁFÁ-val növelt árak!
Az ajánlat érvényessége, amennyiben CleanShop ajánlatában ettől eltérően nem rendelkezik, 30 naptári nap.
CleanShop fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást számlázáskor áraiban érvényesítse.

4. Fizetési feltételek

A teljesítések ellenértékének megfizetése CleanShop által kibocsátott számla ellenében
történik. CleanShop a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát fenntartja.
CleanShop a megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor
jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni,
illetve ezek megtagadása esetén a megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni.
A fizetés módja 50 ezer Forint nettó értékig készpénz,
fölötte átutalás, vagy készpénz lehet.
Átutalás esetén a fizetési határidő 8 naptári nap.
Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles
CleanShop részére késedelmi kamatot fizetni,
amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
CleanShop fenntartja magának a jogot, hogy Vevő határidőn túli tartozása
esetén felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését
mindaddig, amíg Vevő kötelezettségeinek eleget nem tesz.

5. Áruátadás

Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás másképpen
nem rendelkezik, a teljesítés helye CleanShop telephelye
(1164 Budapest, Művezető u.24.).

6. Határidők

CleanShop ajánlataiban vagy szállítási szerződéseiben feltüntetett és vállalt szállítási
határidő minden esetben a szállítási szerződés létrejöttének dátumától számítva értendő.
CleanShop által megadott szállítási határidők csak megközelítő pontosságúak, és csak a vonatkozó megrendelésre érvényesek.
CleanShop semmiféle anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal:

  • a gyártó szállítási késedelméből
  • vis majorból
  • illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, és/vagy pótlólagosan felmerülő költségekért,
    amelyekre a CleanShopnak közvetlen ráhatása nincs.
Átadás illetve szállítás előtt CleanShop értesíti Vevőt annak időpontjáról.
Vevő ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában, CleanShop a rész-, és előszállítás jogát fenntartja.

7. Kötbérek

Amennyiben Vevő a készre jelentést követő 15 napon belül nem veszi át a megrendelt árut,
CleanShop jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni és a szállítási
szerződéstől kártalanítás nélkül elállni. Ha Vevő a rendeléstől részben vagy
egészben eláll, vagy a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak
részben veszi át, úgy CleanShop jogosult a lemondott, illetve át nem vett mennyiség
nettó szerződött értékének 30 %-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni.

8. Tulajdonjog fenntartása

Bármely szerződési konstrukcióban CleanShop a szerződött árura mindaddig
fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében
kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára az
esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, CleanShopnak jogában áll minden
egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását.
Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól,
továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet CleanShop Vevőtől
az áru visszavételéig terjedő időszakra követelhet. Vevőt terhelik az áru
visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva azok
épségéért, megőrzéséért Vevő felel.

9. Csomagolás

Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendők.
Ettől eltérő csomagolásról szállítási szerződésben lehet megállapodni.
A többletköltség minden esetben Vevőt terheli.
CleanShop csomagolóanyagot semmilyen körülmények között nem vesz vissza.

10. Szállítás

CleanShop vállalja, hogy Magyarország területén Vevő által megadott címre a
megrendelt árut külön díj ellenében leszállítja.

11. Szavatosság

A szavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
CleanShop mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő
nem előírásszerűen tárolta, szerelte, használta vagy tartotta karban.
CleanShop meghibásodott termék pótlására csere-, illetve kölcsönkészüléket nem biztosít.
Erre, vevő ilyen irányú igénye esetén, CleanShop rendelkezésre állási szerződés
keretében nyújt lehetőséget. CleanShop, a meghibásodott termékek bevizsgálását
követően, teljesíti Vevő szavatosságra vonatkozó igényét, amennyiben a vizsgálat
azt alátámasztja, ellenkező esetben a felmerült költségek vevőt terhelik. CleanShop
felelősségét az adásvételi megállapodásban, illetve jelen ÁSZF-ben szabályozott kitételek korlátozzák.

12. Reklamáció

Vevő köteles a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor jelezni.
Minőségi reklamáció, a Ptk. szerinti jogvesztő határidőn belül, a CleanShop
" Online szerviz " űrlapján kezdeményezhető.
Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, úgy CleanShop mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

13. Jogviták

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni
és amennyiben az nem vezetne eredményre, felek kölcsönösen elfogadják CleanShop
székhelye szerinti Bíróság illetékességét, vagy kölcsönösen alávetik magukat a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját
eljárási szabályzata szerint jár el.

14. Hatályosság

Jelen Általános Szállítási Feltételekben foglaltak visszavonásig érvényesek.cleanshop
cleanshop Folytatás cleanshop
cleanshop Biztonság cleanshop
cleanshop
sslÖn biztonságos, titkosított kapcsolaton keresztül használja a honlapot.
cleanshop
cleanshop Bevásárlókosár továbbcleanshop
cleanshop
0 cikk
cleanshop
cleanshop Bejelentkezés cleanshop
cleanshop
E-Mail cím:
Jelszó: (Elfelejtette jelszavát?)
Új vásárló? itt regiszrálhatja magát !
cleanshop
cleanshop Hírek cleanshop
cleanshop
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy weboldalunkon
folyamatos
karbantartást
végzünk, amely
a termékek
hiányos
megjelenését
eredményezheti.
Megértésüket
köszönjük.

Tajákoztatjuk
Önöket,
hogy áraink
megváltoztak.
Az új árakat
folyamatosan
töltjük fel
weboldalunkra.
Nilfisk háztartási
porszívók,
magasnyomású
mosók a
következő linken:Száraz-nedves porszívó
Nilfisk magasnyomású mosó
Nilfisk porzsákok

Kapcsolódó
oldalak:
takaritogép
ipariporszivó
gözborotva


cleanshop
cleanshop Vélemények a termékről továbbcleanshop
cleanshop
Nem tartozik vélemény ehhez a termékhez!
cleanshop
cleanshop Extra cleanshop
cleanshop
Hozzáadás a kedvencekhezHozzáadás a kedvencekhez
Kezdőlapként beállítKezdőlapként beállít
cleanshop
cleanshop Látogatók cleanshop
cleanshop
Jelenleg 11 vendég látogat bennünket.
cleanshop
Üzemeltetö: CleanShop

Amennyiben észrevétele, építő jellegű kritikája lenne, kérjük a cleanshop@cleanshop.hu címen jelezze.